апартхотел русе1.     Клиентска Карта ПАЦОНИ се издава от СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ.
2.     Клиентска Карта ПАЦОНИ се издава само на физически лица над 16 години. Всеки клиент има право само на една Клиентска Карта ПАЦОНИ.
3.     Клиентска Карта ПАЦОНИ се издава след попълване на регистрационен формуляр, който се получава в СУПЕРМАРКЕТИ 
4.     Картодържателят, на база натрупани точки в своята Клиентска Карта ПАЦОНИ в размер на 10 000 точки, ще има възможност да получи карта за лоялни клиенти със специален пакет отстъпки.
5.    СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ си запазват правото да променя допълнителната схема за бонусиране на Клиентска Карта ПАЦОНИ.
6.    Не се начисляват отстъпки в Клиентска Карта ПАЦОНИ при покупка на цигари, тютюневи изделия, ваучери, захар.
7.    При разплащане с ваучери за храна и подаръчни ваучери не се начисляват отстъпки в Клиентска Карта ПАЦОНИ.
8.    Регистрирането на отстъпки и точки по Клиентска Карта ПАЦОНИ се извършва на касите в СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ. Притежателят на Клиентска Карта ПАЦОНИ следва да я представи на касиер. Без предоставяне на картата не могат да се натрупват точки при пазаруване.
9.    Натрупването на точки в Клиентска Карта ПАЦОНИ се извършва след финализиране на всяка покупката.
10.  При загуба на Клиентска Карта ПАЦОНИ, притежателят ѝ следва незабавно да уведоми служител на Картов център на телефон: 0878 340 477 или на e-mail: tuncheva@paconi.net
Загубена или открадната карта се блокира, а при желание се издава нова след заплащане на такса от 0,50 лв., след попълване и подаване на Молба – образец. Натрупаните точки се прехвърлят на новоиздадената Клиентска Карта ПАЦОНИ.
11.    Клиентска карта неизползвана повече от 12 месеца подлежи на блокиране. Притежателят ѝ има право да я активира безплатно в 6-месечен срок, с попълване и подаване на Молба – образец. След изтичането на този срок, ако такава не е подадена, картата се обявява за невалидна.
12.    СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ си запазват правото да променят условията за ползване на Клиентска Карта ПАЦОНИ по всяко време без предизвестие.