апартхотел русе

ТЕЛЕВИЗОРИ
Име обект
1 Иван Димов Станев Кубрат
2 Георги Димитров Иванов Тутракан
3 Ибрям Сюлейман Гагалъ Глоджево
4 Росица Володиева Костадинова Исперих
5 Севинч Мехмед Исмаил Дружба 3
6 Павлинка Николаева Славова Чародейка
7 Аслъ Белгинова Феимова Студентска
8 Лидия Йорданова Кочева Мария Луиза
9 Любляна Любенова Найденова Дружба 1
10 Галина Иванова Войноховска Николово
ВАУЧЕРИ
Име обект
1 Виктория Иванова Трифонова Кооп.пазар
2 Боряна Борисова Тодорова Кооп.пазар
3 Мирослав Николов Костадинов Кооп.пазар
4 Пенка Димитрова Александрова Щръклево
5 Николай Тошков Петров Щръклево
6 Георги Станимиров Стоянов Щръклево
7 Снежана Ангелова Ангелова Щръклево
8 Синай Иванов Ангелов Щръклево
9 Диана Великова Петрова Щръклево
10 Петя Панчева Маринова Вятово
11 Съби Кънев Попов Вятово
12 Ерджан Осман Ахмед Вятово
13 Георги Младенов Николов Закрит пазар
14 Величка Бонева Ангелова Закрит пазар
15 Гица Минкова Параскова Закрит пазар
16 Игнат Борисов Йорданов Сливо поле
17 Имрен Маарем Сали Сливо поле
18 Севгин Тефунов Тефунов Сливо поле
19 Бейнур Наимов Мехмедов Сливо поле
20 Юлфет Хасанова Исмаил Сливо поле
21 Мустафа Мухамеров Муродов Сливо поле
22 Мирела Емилова Шивачева Сливо поле
23 Никола Петров Друмев Сливо поле
24 Персиан Хариев Христов Сливо поле
25 Светлана Стоилова Обретенова Сливо поле
26 Димитър Хараланов Георгиев Кубрат
27 Зорница Любомирова Георгиева Кубрат
28 Хюсние Мехмед Сюлейманова Кубрат
29 Иванка Кънчева Маринова Кубрат
30 Пламен Евиниев Генев Кубрат
31 Анифе Мерданова Хюсеинова Кубрат
32 Дияна Иванова Генчева Кубрат
33 Юзджихан Нурджанова Минчева Кубрат
34 Георги Георгиев Цанев Кубрат
35 Моника Валентинова Сами Кубрат
36 Гюлсевим Хамзова Мехмедова Кубрат
37 Християн Добромиров Станчев Кубрат
38 Юла Пенкова Великова Съединение
39 Мариана Стоянова Стоянова Съединение
40 Вела Раева Куртева Съединение
41 Красимира Маринова Димитрова Съединение
42 Николай Методиев Митев Съединение
43 Снежана Петрова Делева Тутракан
44 Красимира Тодорова Николова Тутракан
45 Николета Арсенова Иванова Тутракан
46 Невен Невенов Борисов Тутракан
47 Валентина Ангелова Стефанова Тутракан
48 Светлана Георгиева Маринова Тутракан
49 Димитричка Тодорова Йорданова Тутракан
50 Иванка Йорданова Петрова Тутракан
51 Йпрданка Ангелова Ройбова Тутракан
52 Веска Георгиева Петрова Тутракан
53 Иванела Денчева Минчева Тутракан
54 Рефие Алиева Ферадова Цар Калоян
55 Ради Иванов Тодоров Цар Калоян
56 Мехмед Сахлим Ямак Цар Калоян
57 Ирена Стефанова Иванова Цар Калоян
58 Фатме Вейселова Аковлуева Цар Калоян
59 Илия Пламенов Илиев Цар Калоян
60 Минко Христов Василев Цар Калоян
61 Сюлбие Мехмед Ямак Цар Калоян
62 Надежда Иванова Цонева – Милкова Студентска
63 Елена Александрова Атанасова Студентска
64 Йоана Иванова Неделчева Студентска
65 Евелина Илиева Велева Студентска
66 Ивайло Сергеев Любенов Студентска
67 Цветанка георгиева Върбанова Студентска
68 Цветозар Стефанов Георгиев Студентска
69 Свилен Манолов Стефанов Студентска
70 Дана Цонева Стоянова Студентска
71 Николинка Цветанова Петрова Здравец
72 Данчо Георгиев Димитров Здравец
73 Десислава Петрова Досева Здравец
74 Севим Байдемова Инджова Дружба 1
75 Маргарита Николаева Йорданова Дружба 1
76 Кремена Йорданова Стефанова Дружба 1
77 Ивайло Генков Дрянков Дружба 1
78 Юлиян Илиев Димитров Дружба 1
79 Тихомир Пенев Пенев Дружба 1
80 Тодор Любомиров Маринов Дружба 1
81 Шейнур Мейсуд Еюб Дружба 1
82 Ваня Боянова Христова Две могили
83 Андреан Светославов Славов Две могили
84 Божидар Йорданов Радев Две могили
85 Николай Алексиев Билчев Две могили
86 Моника Димитрова Недева Две могили
87 Сунай Назмиев Мустафов Две могили
88 Огнян Пламенов Георгиев Две могили
89 Вярка Любенова Русенова Две могили
90 Светла Горанова Ганчева База
91 Марийка Ангелова Маринова База
92 Денислава Петрова Дочева База
93 Елена Юлианова Сотирова База
94 Георги Димитров Георгиев База
95 Галина Йорданова Дякова База
96 Милена Илиева Банкова База
97 Снежана Георгиева Ценкова База
98 Мирослава Петкова Илиева Чародейка
99 Ралива Великова Иванова Чародейка
100 Николай Кънчев Георгиев Чародейка
101 Марияна Андреева Юлиянова Чародейка
102 Алдин Басри Шукри Чародейка
103 Илко Христов Игнатов Чародейка
104 Звезда Слънчедарова Димитрова Чародейка
105 Николай Никифоров Николов Чародейка
106 Кристина Димитрова Димитрова Мария Луиза
107 Виолета Николова Тончева Мария Луиза
108 Йорданка Дацева Илиева Мария Луиза
109 Гинка Стефанова Кръстева Мария Луиза
110 Александър Йорданов Адонов Мария Луиза
111 Марияна Димова Димова Мария Луиза
112 Милена Иванова Григорова Мария Луиза
113 Емил Стефанов Пенев Мария Луиза
114 Емил Любенов Любомиров Мария Луиза
115 Ива Радионова Копчева Мария Луиза
116 Антоний Ангелов Лефтеров Мария Луиза
117 Стефка Стойкова Златева Мария Луиза
118 Салим Веси Саравели Глоджево
119 Емине Юсуф Паша Глоджево
120 Белгин Шемсидинов Данаджиев Глоджево
121 Ахмед Неджбидин Каспер Глоджево
122 Селиме Мехмедова Сеферова Глоджево
123 Хасан Февзи Ескиджи Глоджево
124 Имрен Хасанова Кундаксъз Глоджево
125 Мелин Мурадова Сабриева Глоджево
126 ренгинар Фикретова Ислямова Глоджево
127 Мергюл Ибрахим Юсеин Глоджево
128 Минко Петров Минков Глоджево
129 Нефизе Тамер Сефер Глоджево
130 Виолета Илиева Радева Глоджево
131 Асие Мустафа Мехмедова Глоджево
132 Хюлия Зелкифова Христова Глоджево
133 Таня Аврамиева Димитрова Бяла
134 Красимир Петров Тодоров Бяла
135 Любен Игнатов Стефанов Бяла
136 Веска Валентинова Пашанкова Бяла
137 Флюра Динисламовна Ленова Бяла
138 Светослав Ивайлов Радославов Тетово
139 Айсел Ахмед Юсуф Тетово
140 Бахрие Хюсеин Исмаил Тетово
141 Стефка Иванова Цвяткова Тетово
142 Явор Георгиев Бонев Тетово
143 Надежда Василева Димитрова Тетово
144 Десислава Сергеева Йорданова Николово
145 Димитринка Тодорова Георгиева Николово
146 Илияна Димитрова Павлова Николово
147 Мая Галинова Генчева Николово
148 Иво Христов Христов Николово
149 Галина Тончева Тончева Николово
150 Ивайло Пенчев Пенев Николово
151 Иван Васков Иванов Николово
152 Станимир Георгиев Йосифов Дружба 3
153 Ивайло Емилов Пазвантов Дружба 3
154 Румяна Великова Кузуян Дружба 3
155 Бисерка Георгиева Гатева Дружба 3
156 Доротея Пламенова Димитрова Дружба 3
157 Томислав Радославов Кирилов Дружба 3
158 Емилия Павлова Димитрова Дружба 3
159 Деян Николов Данев Дружба 3
160 Стела Петрова Атанасова Дружба 3
161 Галина Маринова Димитрова Борисова
162 Николай Пенчев Василев Борисова
163 Иванка Денева Данева Борисова
164 Ралица Енчева Еманоилова Борисова
165 Нели Василева Стойчева Борисова
166 Стоянка Кънчева Илиева Попово
167 Илияна Добрева Пеева Попово
168 Цоньо Иванов Цонев Попово
169 Божидар Валентинов Христов Попово
170 Виктор Руменов Борисов Попово
171 Светослав Живков Младенов Попово
172 Йонка Игнатова Димитрова Попово
173 Евелин Димитров Тодоров Попово
174 Георги Марков Илиев Попово
175 Мирчо Савов Иванов Исперих
176 Серафимка Иванова Копунова Исперих
177 Виолетка Кирилова Йосифова Исперих
178 Хава Хасанова Вейсалева Исперих
179 Росица Василева Петрова Исперих
180 Дилера Танерова Емринова Исперих
181 Незает Вадет Салим Исперих
182 Димитър Георгиев Димитров Исперих
183 Румяна Живкова Савова Исперих
184 Несрин Сурай Рафи Исперих
185 Янка Цонкова Христова Исперих
186 Милена Венкова Дончева Родина
187 Методи Илиев Методиев Родина
188 Светослав Петков Йорданов Родина
189 Татяна Маринова Кадиева Родина
190 Анелия Николова Илиева Родина
191 Мирослав Костадинов Маринов Родина
192 Светлана Илиева Веселинова Родина
193 Красимир Цанков Пъшев Родина
194 Мирослав Вичков Митев 24 часа
195 Светла Димитрова Генова 24 часа
196 Алеко Илиев Тончев 24 часа
197 Стефан Атанасов Тодоров 24 часа
198 Петър Тошев Петров 24 часа
199 Биляна Красимирова Събева 24 часа
200 Айсел Назифова Майрямова 24 часа