апартхотел русе1.     Клиентска Карта ПАЦОНИ се издава от СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ.
2.     Клиентска Карта ПАЦОНИ се издава само на физически лица над 16 години. Всеки клиент има право само на една Клиентска Карта ПАЦОНИ.
3.     Клиентска Карта ПАЦОНИ се издава след попълване на регистрационен формуляр, който се получава в СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ.
4.     Ползването на Клиентска Карта ПАЦОНИ е възможно във всички СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ
гр. Русе
ж.к. „Здравец”, ул. Байкал 4
ж.к. „Родина”, ул. Чипровци 25
ж.к. „Чародейка”, ул. Г. Карамаджаков 4
ул. „Мария Луиза” № 1, бл. Аксаков
ж.к. „Здравец Изток”, бул. „Липник“ № 106
ул. „Борисова” № 88
кв. „Възраждане”, ул. „Янтра” № 4
кв. „Дружба 1”, ул. „Изола Планина” № 10
ул. „Цар Асен” № 26
кв. „Дружба 3” – между бл. 44 и бл. 45
гр. Бяла
ул. „П. Волов” № 9
гр. Попово
ул. „Дравя” № 3
гр. Цар Калоян
ул. „Подполковник Калитин” № 1
с. Тетово
ул. „Цар Освободител” № 12
гр. Тутракан
ул. „Гео Милев” № 3
гр. Ветово
ул. „Съединение” № 5
гр. Исперих
ул. „Васил Левски” № 101
гр. Кубрат
ул. „Цар Освободител” № 20
гр. Сливо поле
пл. „Св. Иван Рилски” № 6 – Зад Църквата
с. Щръклево
ул. „Магистрална“ № 101
5.     При покупка притежателят на Клиентска Карта ПАЦОНИ получава отстъпки, които се калкулират и се приспадат от стойността на закупените стоки. Конкретната отстъпката се изписва на касовия бон. Отстъпките се определят от стойността на касовия бон:
От 5 лв. до 15 лв.- клиента получава:
– 1 % отстъпка
От 15,01 лв. до 30 лв.- клиента получава:
– 2 % отстъпка
От 30,01 лв. до 50 лв.- клиента получава:
– 3 % отстъпка
Над 50,01 лв.- клиента получава:
– 4 % отстъпка

Всяка калкулирана и получена отстъпка се натрупва и под формата на точки в Клиентска Карта ПАЦОНИ.
•     При получена отстъпка на касов бон от 1%, Картодържателят  получава 1 точка, която се натрупва в картата.
•     При получена отстъпка на касов бон от 2%, Картодържателят получава 2 точки, които се натруват в картата.
•     При получена отстъпка на касов бон от 3%, Картодържателят  получава 3 точки, които се натрупват  в картата.
•     При получена отстъпка на касов бон от 4% ,  Картодържателят получава 4 точки, които се натрупват в картата.
Картодържателят, на база натрупани точки в своята Клиентска Карта ПАЦОНИ в размер на 10 000 точки, ще има възможност да получи карта за лоялни клиенти със специален пакет отстъпки.
СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ си запазват правото да променя допълнителната схема за бонусиране на Клиентска Карта ПАЦОНИ.
6.    Не се начисляват отстъпки в Клиентска Карта ПАЦОНИ при покупка на цигари, тютюневи изделия, ваучери, захар.
7.    При разплащане с ваучери за храна и подаръчни ваучери не се начисляват отстъпки в Клиентска Карта ПАЦОНИ.
8.    Регистрирането на отстъпки и точки по Клиентска Карта ПАЦОНИ се извършва на касите в горепосочените СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ. Притежателят на Клиентска Карта ПАЦОНИ следва да я представи на касиер. Без предоставяне на картата не могат да се получават отстъпки и натрупват точки при пазаруване.
9.    Натрупването на точки в Клиентска Карта ПАЦОНИ се извършва след финализиране на всяка покупката.
10.  При загуба на Клиентска Карта ПАЦОНИ, притежателят ѝ следва незабавно да уведоми служител на Картов център на телефон: 0878 340 477 или на e-mail: tsoneva@paconi.net
Загубена или открадната карта се блокира, а при желание се издава нова след заплащане на такса от 0,50 лв., след попълване и подаване на Молба – образец. Натрупаните точки се прехвърлят на новоиздадената Клиентска Карта ПАЦОНИ.
11.    Клиентска карта неизползвана повече от 12 месеца подлежи на блокиране. Притежателят ѝ има право да я активира безплатно в 6-месечен срок, с попълване и подаване на Молба – образец. След изтичането на този срок, ако такава не е подадена, картата се обявява за невалидна.
12.    СУПЕРМАРКЕТИ ПАЦОНИ си запазват правото да променят условията за ползване на Клиентска Карта ПАЦОНИ по всяко време без предизвестие.